U periodu od 9.5. do 25.5. 2018. godine naša kompanija je izvršila uspješan projekt digitalizacije papirne građe za BH klijenta - predstavništvo multinacionalne kompanije sa sjedištem u Njemačkoj te poslovnim operacijama u čitavoj EU. Projekt je koordiniran sa BH podružnicom u BiH te je obuhvatao:

-          Analizu i procjenu stanja papirne dokumentacije

-          Digitalizaciju dokumenata raznih stepena povjerljivosti i trajnosti

-          Provjera i potvrda tačnosti

-          Zadržavanje istog stanja papirne dokumentacije prije i po završetku projekta.

-          Implementaciju rješenja za digitalni Arhiv i upravljanje dokumentima.

Uspješno završenim projektom su korisniku omogućene višestruke prednosti u radu:

Poboljšana efikasnost

Kroz projekt je izvršena digitalizacija kompletne papirne arhive koja broji više stotina hiljada stranica i implementirano je rješenje za digitalni arhiv u kojem se svaki dokument, stranica ili pojam mogu pronaći i pregledati u trenu. Na taj način su ubrzani radni procesi a mogućnost greške ili gubitka informacija je svedena na minimum.

Ostvarene uštede

Uz uštedu u vremenu zbog brze inteligentne pretrage, uposlenici sada mogu više vremena posvetiti svojim zadacima a klijentu je dodatno omogućena i ušteda u novcu jer prestaje potreba za višestrukim kopiranjem ili ispisivanjem iste dokumentacije. Sada korisnici uvid u dokumentaciju ostvaruju elektronskim putem, zavisno od dozvola za pristup. Osim toga, ostvarena je i značajna ušteda u prostoru za smještaj papirne dokumentacije.

Veća sigurnost

Kroz podešavanje raznih nivoa pristupa dokumentima unutar arhive- na nivou dokumenta ili mape, poboljšana je sigurnost informacija a detaljan Audit Log u svakom momentu daje uvid u korisničke aktivnosti unutar arhive. Zahvaljujući zaštićenom pristupu i dnevniku aktivnosti,  klijent je zaštićen od gubitka ili neovlaštene upotrebe dokumenata. Na kraju, ali ne i najmanje važno: implementirano rješenje za digitalni arhiv potpuno ispunjava sve zahtjeve GDPR regulative.

Na ovaj način nastavljamo da našim korisnicima pružamo potpunu podršku u radu sa dokumentima uz usklađenje sa standardima, povećanje sigurnosti i efikasnosti, te smanjenje troškova.

 

Usluge i rješenja za rad sa dokumentima

Saznajte više o našim uslugama i rješenjima !